ms

Organizatorzy

Wydarzenie powstaje dzięki Krakowskiemu Towarzystwu Przemysłowemu.

Autorem i producentem programu jest wiceprezes Towarzystwa Mariusz Szymański.

Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
Ul. Basztowa 3/16
31-134 Kraków
katepe@ktp.org.pl
+48 508 098 800

Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe

Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe zostało utworzone w 1985 roku. Pomysłodawcą, organizatorem i pierwszym prezesem Towarzystwa był krakowski filozof, publicysta i działacz opozycji politycznej Mirosław Dzielski, twórca współczesnej wersji polskiego liberalizmu chrześcijańskiego, który skupił prywatnych przedsiębiorców i intelektualistów dążących do budowy gospodarki rynkowej. Od jego śmierci w 1989 roku prezesem Towarzystwa pozostaje Tadeusz Syryjczyk.

Swoją działalność po rejestracji w 1987 roku Towarzystwo rozpoczęło od udzielania bezpłatnych porad prawnych początkującym przedsiębiorcom oraz organizacji publicznych wykładów dla Krakowian pt.: „Jak zacząć działalność gospodarczą?”. Byliśmy inicjatorem powołania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, utworzenia Izby Juniorów Gospodarki („Junior Chambers”) oraz banku Krakowskie Towarzystwo Bankowe S.A. – obecnie po kilku przekształceniach BNP PARIBAS Polska. (Instytucje te funkcjonują już całkowicie niezależnie od KTP).
W latach 1991 – 2000 roku wydaliśmy 83 numery pisma „Kapitalista Powszechny”, które skupiło wokół siebie czołówkę proreformatorskich autorów i znanych ekonomistów a także kilka książek, w tym zasadniczą dla swojej tradycji: „Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane Mirosława Dzielskiego”. Ponadto współpracowaliśmy z SIW Znak przy wydaniu 10 książek dla przedsiębiorców i menadżerów.

Zorganizowaliśmy, samodzielnie lub z partnerami, konferencje i dyskusje, m.in.: 

  • konferencję „Kraków – Metropolia czy prowincja”, której następstwem był opracowany raport.
  • konferencję „Kraków miastem nowoczesnych technologii. Doświadczenia i przyszłość”.
  • wspólnie z Ośrodkiem Myśli Politycznej zorganizowaliśmy konferencję „Pożegnanie z liberalizmem? Bilans polskich przemian po 1989 roku”.
  • konferencję „XX lat kapitalizmu w Polsce”.
  • wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję „II Liberty Week”.
  • razem z Instytutem Filozofii UJ przygotowaliśmy sesję naukową „Mirosław Dzielski jako filozof człowieka, filozof polityki, filozof fizyki” w 25. Rocznicę śmierci Mirosława Dzielskiego.
  • spotkanie w 30 rocznicę śmierci Mirosława Dzielskiego, z udziałem osób związanych z Prezesem Dzielskim oraz osób na których wpływ miała Jego myśl filozoficzna i polityczna.

Angażujemy się w promocję kultury: od 1996 roku KTP organizuje corocznie koncert symfoniczny „Last Night of the Proms in Cracow”. W latach 2011-2021 zorganizowaliśmy w Moskwie jedenaście Festiwali Muzyki Polskiej. W 2016 r. zorganizowaliśmy we współpracy z Katedrą Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie koncert „Stefan Kisielewski kameralnie”, w 2019 r. koncert kameralistyki „Kisielewski, Mycielski, Palester”. W roku 2020 wyemitowaliśmy na platformie YouTube koncert ”Hommage à Krzysztof Penderecki”, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki „Kultura” koncert kameralny „Kisielewski, Palester, Regamey”.

Oprócz powyższych form działalności, członkowie Towarzystwa spotykają się regularnie na zasadzie klubowej.

Zarząd KTP tworzą: Tadeusz Syryjczyk – prezes, Marian Kania – wiceprezes, Mariusz Szymański – wiceprezes, sekretarz, Paweł Janisiewicz – skarbnik.